Đáp án đề KT HK II-11NC (07-08)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:59' 16-04-2009
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
kiểm tra học kì II, năm học 2007-2008
MÔN: TOáN - lớp 11. Chương trình nâng cao.
Thời gian: 20 phút. (không kể thời gian phát đề).

-------------------------------------------------------------------------
PHần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). Học sinh làm bài trực tiếp trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Cho dãy số (un), biết un = 3n. Khi đó số hạng un(1 bằng :
A. 3n ( 1 B. 3(1.3n C. 3n ( 3 D. 3n ( 1
Câu 2: Cho cấp số nhân (2, x, (18, y. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. x = 6, y = (54 B. x = (10, y = (26 C. x = (6, y = (54 D. x = (6, y = 54
Câu 3: lim(2n ( 3n) bằng:
A. + ( B. ( 3 C. 2 D. ( (
Câu 4: bằng:
A. 2 B. ( ( C. ( 2 D. + (
Câu 5: Cho hàm số Giới hạn bên trái của hàm số f(x) khi x dần tới 1 bằng:
A. 7 B. (2 C. (1 D. 1
Câu 6: Cho hàm số f(x) = x2 + sinx. Khi đó f’(() bằng:
A. 2( + 1 B. 2( (1 C. 2( D. (2
Câu 7: Cho hàm số f(x) = (x4 ( 2x2 + 3. Những giá trị của x để f’(x) > 0 ?
A. x > 0 B. 0 < x < 1 C. x > 1 D. x < 0
Câu 8: Đạo hàm của hàm số y = cos2x là:
A. sin2x B. (sin2x C. sin2x D. (sin2x
Câu 9: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a ( (P). Mệnh đề nào sau đây là sai ?
A. Nếu b // (P) thì b ( a B. Nếu b ( (P) thì b // a
C. Nếu b // a thì b ( (P) D. Nếu b ( a thì b // (P)
Câu 10: Một hình hộp chữ nhật có các kích thước là 3, 4 và 12. Đường chéo của hình hộp có độ dài là:
A. 19 B. 169 C. 13 D. 25
Câu 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bầng a. Khi đó bằng
A. a2 B. a2 C. a3 D. 2a2
Câu 12: Hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và AB = AC = AD = 3. Diện tích tam giác BCD bằng:
A. B. C. 27 D.
------------------------------------------------------------------

kiểm tra học kì II, năm học 2007-2008
MÔN: TOáN - lớp 11. Chương trình nâng cao.
Thời gian: 70 phút. (không kể thời gian phát đề).


-------------------------------------------------------------------------

PHần II. Tự luận (7,0 điểm). Học sinh làm bài trực tiếp vào giấy kiểm tra thông thường.

Bài 1: (2,5 điểm).
1
 
Gửi ý kiến