Đáp án đề KT45' Hinh 11NC ( HKII -Tiet 41)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:56' 17-04-2009
Dung lượng: 107.5 KB
Số lượt tải: 418
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra 45’( số 06. (07( 08)
Môn: toán – lớp 11A. CA SáNG
Thời gian: Trắc nghiệm 15 phút. Tự luận 30 phút.
----------------------------------------------------------------------------------------
Phần I: TRắc nghiệm (3,0 điểm). Học sinh làm bài trực tiếp trên phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Đặt Khi đó bằng
A. B. C. D.
Câu 2: Cho hình hộp ABCD. A’B’C’D’. Hệ thức nào sau đây là sai ?
A. B.
C. D.
Câu 3: Nếu AB và CD là hai đoạn thẳng song song (hoặc cùng nằm trên một đường thẳng) có hình chiếu song song trên mp(P) là A’B’ và C’D’ thì:
A. B. CD
Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng ?
A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
Tất cả các mệnh đề trên đều đúng.
Câu 5: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Biết ABC là tam giác đều cạnh 2a. Khi đó bằng
A. a2 B. 2a2 C. 3a2 D. 4a2
Câu 6: Cặp đỉnh nào sau đây là cặp đỉnh đối diện của hình hộp ABCD. A’B’C’D’.
A. B và C B. B và C’ C. B và D’ D. B và D
Câu 7: Cho hai đường thẳng a, b có vectơ chỉ phương lần lượt là
Gọi ( là góc giữa hai đường thẳng a, b. Khi đó:
A. ( = 1800 ( B. cos( = cos C. ( = D. cos( = |cos
Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có SA ((ABC), SA = AC. Khi đó góc giữa SC và mp(ABC) bằng
A. 300 B. 450 C. 600 D. 900
Câu 9: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a ( (P).
Mệnh đề nào sau đây là sai ?
A. b//(P) ( b(a B. b((P) ( b//a C. b//a ( b((P) D. b(a ( b//(P)
Câu 10: Hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và AB = AC = AD = 1. Diện tích tam giác BCD bằng
A. 1 B. C. D. Kết quả khác

----------------------------------------------------------------------------------------

Phần II: Tự luận (7,0 điểm). Học sinh làm bài trực tiếp vào giấy kiểm tra thông thường.
Bài 1: (2,5 điểm).
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh: mp(BDA’) // mp(B’D’C).
Bài 2: (4,5 điểm).
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ( (ABCD), SA = AB.
Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB và SD.
Chứng minh: BC ( (SAB) và BD ( (SAC).
Chứng minh: MN ( SC.
Tính góc giữa hai vectơ và
ĐáP áN Và BIểU
 
Gửi ý kiến