DAY SO CO GIOI HAN HUU HAN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:49' 20-02-2009
Dung lượng: 214.5 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
ĐN dãy số có giới hạn hữu hạn

VD 1: Cho dãy số (un) với un = 3+ (-1)n/n.
2)Nếu biểu diễn các số hạng trên trục số, khi n tăng thì khoảng cách từ un đến 3 càng nhỏ, hay các điểm un chụm lại xung quanh điểm 3.
Kết luận:
1) Dãy số (un) nói trên có giới hạn bằng 3.
2) Dãy số (un) có giới hạn là 3 ? dãy số (un-3) có giới hạn 0.
ĐN dãy số có giới hạn hữu hạn

Lim un = L ? khoảng cách từ điểm un đến điểm L trở lên nhỏ bao nhiêu cũng được miễn là n đủ lớn.
ĐN dãy số có giới hạn hữu hạn

Muốn chứng minh dãy số (un) có giới hạn là L ? R, ta chứng minh dãy số (un - L) có giới hạn 0.
VD3: Cho dãy số không đổi (un) với un = c, (c là hằng số). CMR: lim un = c.
VD5: Dãy số (un), với un = (-1)n có giới hạn hay không?
ĐN dãy số có giới hạn hữu hạn

2) Một số định lí:
Định lý 2:
Định lý 1:
Cc bíc tm giíi hn : 1) Chia c tư v mu cho n c lu tha cao nht. 2) Sư dơng nh l vỊ cc php ton giíi hn, a vỊ giíi hn cđa mt s dy s c giíi hn 0 bit
= 3
= 1/2
= 0
ĐN dãy số có giới hạn hữu hạn

2) Một số định lí:
Cc bíc lm: 1) Chia c tư v mu cho n c lu tha cao nht. 2) Sư dơng nh l vỊ cc php ton giíi hn, a vỊ giíi hn cđa mt s dy s c giíi hn 0 bit.
Cho dóy s? (un), v?i:
Định lý 2:
Định lý 1:
Phiếu học tập
2. Một số dãy số có giới hạn 0 đã biết:
a) un = 1/n b) un = c) un = d) /q/ < 1, lim qn = 0
Em có nhận xét gì về các điểm un khi n tăng?
f®szgfzg®zxgxzg
☞ýZbý
VD 6: Tìm lim
 
Gửi ý kiến