Đe va Đ/a -HK II -K10 -NC (06-07)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:24' 15-04-2009
Dung lượng: 148.5 KB
Số lượt tải: 538
Số lượt thích: 0 người


kiểm tra học kì Ii, năm học 2006-2007
MÔN: TOáN - lớp 10. Chương trình nâng cao.
Thời gian: 20 phút. (không kể thời gian phát đề).

-------------------------------------------------------------
PHần I:Trắc nghiệm(3,0 điểm). Học sinh làm bài trực tiếp trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Bất phương trình 1 có tập hợp các nghiệm là:
A.(( (; (1] ( [1; + () B. [(1; 1] C. (( (; 1] D.( (1; 1)
Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của đường tròn ?
A. x2 + 2y2 ( 2x + 5y + 2 = 0 B. x2 + y2 ( 2xy + 3x ( 5y ( 1= 0
C. x2 + y2 ( 2x + 6y + 102 = 0 D. x2 + y2 ( 2x + 6y ( 10 = 0
Câu 3: Đường thẳng đi qua điểm M(1 ; 2) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:
A. 4x + 2y + 3 = 0 B. 2x + y + 4 = 0 C. 2x + y ( 4 = 0 D. x (2y + 3 = 0
Câu 4: Góc giữa hai đường thẳng d1 : x + 2y + 4 = 0 và d2 : 2x ( y + 6 = 0 có số đo là:
A. 00 B. 300 C. 600 D. 900
Câu 5: Bất phương trình 1 ( x > (2x có tập nghiệm là :
A. (1 ; B. ; (2) C. ; (1) D. ( (1 ;
Câu 6: Bất phương trình x2 ( 4x + 3 < 0 có tập nghiệm là :
A. ((1 ; 3) B. ; 1)(( 3 ; C. ; (1)(( 3 ; D. (1 ; 3)
Câu 7: Rút gọn biểu thức T = tan( +
 
Gửi ý kiến