Doi moi phuong phap day hoc toan 11.ppt

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:15' 18-01-2009
Dung lượng: 184.0 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
Đổi mới PPDH
Luật GD: PPGDPT phải phát huy tính tích cực tự giác chủ động sáng tạo của HS, bôi dưỡng PP tự học, vận dụng, đem lại niềm vui hứng thú học tạo cho HS (tr 8)
Đổi mới PPDH
(tr 222 -244)
1. Về cách dạy
- Tạo ra niềm vui, hứng thú học tập cho HS (gợi động cơ để HS thấy được ý nghĩa , nhu cầu học tập; tạo tình huống để gợi vấn đề.).VD: trong xây dựng, trong giải toán
DH thông qua tổ chức các hoạt động (trao đổi thảo luận, khám phá, tìm tòi) để HS tìm ra những điều mà Thầy định nói.
Chú trọng phát triển trí tuệ, rèn luyện ký năng vận dụng.
2. Về cách học: chú trọng PP tự học
Về tổ chức: học tập hợp tác (4 trụ cột của GD thế kỷ 21)
3. Về bài soạn: thiết kế các hoạt động trên lớp.
Hàm số LG
4 tiết
(4 dạng đồ thị, tính chẵn lẻ,
tuần hoàn, biến thiên)

HĐ nhóm
Tính các giá trị sinx với x lấy các giá trị từ 0 đến 2pi (rad).
Vẽ đồ thị hàm số y = sinx
Có thể chia các nhóm hoạt động, so sánh KQ
Có thể mỗi nhóm vẽ đồ thị một trong 4 hàm số
Mở rộng sang các chu kỳ khác
Nhận xét về tính tuần hoàn, chẵn lẻ.
Có thể từ đồ thị y = sinx suy ra đồ thị y = cosx
2. PTLG cơ bản
Đàm thoại phát hiện:
Cho x, tìm được mấy giá trị cosx?
Cho cosx = m, tìm được mấy giá trị x?
Vậy công thức nghiệm của pt cosx = m ?
Tương tự đối với các PTLG khác.
Chú ý với m không đặc biệt, chấp nhận PT với đối số là độ
3. Hai quy tắc đếm
(1 tiết)
Hoạt động nhóm
Thông qua các ví dụ cụ thể để đi đến khái niệm
Mỗi nhóm giải các bài toán cụ thể và tự đề ra quy tắc
Chú ý phân biệt 2 quy tắc:
X có m phần tử, Y có n phần tử; X, Y rời nhau
Lấy một phần tử trong tập X v Y, có m + n cách
Lấy một phần tử của X, sau đó lấy một phần tử của Y thì có m.n cách chọn.
(đếm số ph tử của tập X v Y và X.Y )
. Thừa nhận quy tắc, không chứng minh
4. Khái niệm đạo hàm
(1 tiết)Con đường kiến thiết, Đàm thoại phát hiện
Các phương án đề xuất:
2000: Xét t = t0 + ?t, ?s = s(t0 + ?t) - s(t0). Rõ ràng nếu ?t càng nhỏ.
SGK chuẩn: Xét s = t2. Tính vtb trong (t, t0) với t0 = 3, t = 2; 2,5; 2,9.Nhận xét về giới hạn dãy số vtb.
SGK NC: Xét y = 1/2. gt2, g = 9,8 m/s2, nếu t1 - t0 càng nhỏ.
S = 200t - 5t2, t0 = 3. Tính vtb với ?t bằng 0,1s; 0,01s;.. Nhận xét về giới hạn dãy số vtb.
HĐ lựa chọn thông tin phản ánh chính xác hơn về chuyển động..

5. Phép BH, P tịnh tiến
(2 tiết)
Đàm thoại phát hiện
Gợi động cơ mở đầu, kết thúc?
KN về PBH: có các ví dụ và phản ví dụ
Yêu cầu HS nhận dạng phép biến hình trong một số hình cụ thể (hình chữ nhật, hình thang cân.)
HĐ nhóm kiểm nghiệm các tính chất của phép tịnh tiến
6. Vectơ trong kg
sự đồng phẳng (1 tiết)
HD HS tự học
1. HS tự đọc SGK và trả lời các câu hỏi kiểm tra nhận thức do Thầy đặt ra. Chẳng hạn:
Vectơ là gì? Phương, hướng, độ dài? Hai vectơ bằng nhau? Vectơ-không?
Cách cộng, trừ hai vec tơ, Các t/c?
Nhân một số với một vectơ? các t/c?
Ba vectoe đồng phẳng?
2. Các hoạt động đã đề ra trong SGK.
7. XĐ h/c vg của một điểm
trên một mp (2 tiết)
HĐ nhóm để HS tìm ra quy trình xđ h/c vg của một điểm trên một mp cho trước.
Từng nhóm nghiên cứu đề xuất quy trình
Thảo luận toàn lớp, so sánh các quy trình
Kiểm nghiệm quy trình


 
Gửi ý kiến