Gia tri luong giac cua goc(cung) lien quan dac biet

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:27' 14-04-2009
Dung lượng: 538.5 KB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
sin =
cos =
tan =
cot =
Cho điểm M thuộc đường tròn lượng giác sao cho:
sđAM = sđ (OA,OM) = 
?
?
?
?
M

H
K
P
Q
B
t
z
300
3900
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT
BÀI 3:
1. HAI GÓC ĐỐI NHAU ( và -  ):
(OA,OM)=  ; (OA,ON)= - 
sin(- ) = - sin
cos(- ) = cos
tan(- ) = - tan
cot(- ) = - cot
cos đối
M
N

-
Ví dụ
2. HAI GÓC BÙ NHAU ( và  -  ):
(OA,OM)=  ; (OA,ON)=  - 
sin( - ) = sin
cos( - ) = - cos
tan( - ) = - tan
cot( - ) = - cot
sin bù
M
N

-
Ví dụ
3. HAI GÓC HƠN KÉM NHAU  ( và  +  ):
(OA,OM)=  ; (OA,ON)=  + 
sin( + ) = - sin
cos( + ) = - cos
tan( + ) = tan
cot( + ) = cot
Hơn kém : tan, cot
M
N

+
Ví dụ
4. HAI GÓC PHỤ NHAU ( và -  ):
(OA,OM)=  ; (OA,ON)= - 
M
N

Phụ chéo
Ví dụ
(OA,OM)=  ; (OA,ON)= + 
5. HAI GÓC HƠN KÉM NHAU
M
N

Ví dụ:
6. MỘT SỐ VÍ DỤ
Ví dụ 2: rút gọn
Ví dụ 1: CMR Nếu A,B,C là 3 góc của 1 tam giác thì:
6. MỘT SỐ VÍ DỤ
Ví dụ 3: rút gọn
CỦNG CỐ
CÂU 1: Rút gọn biểu thức sau:
CÂU 2: Tính B = cos3000
a) A = 0 b) A = 1
c) A =2 d) A = 4
CÂU 3: Cho tam giác ABC, đẳng thức nào sau đây là đúng:
a) sin(A+B) = sinC b) sin(A+B) = -sinC
c) sin(A+B) = cosC d) sin(A+B) = -cosC
b) A = 1
a) sin(A+B) = sinC
BÀI TẬP VỀ NHÀ
BÀI
24, 26 trang 205
27, 29 trang 206
SGK Đại Số 10 Nâng cao
 
Gửi ý kiến