Gia tri luong giac cua mot cung -01

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:23' 14-04-2009
Dung lượng: 248.5 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
Tiết 78
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC (CUNG) LƯỢNG GIÁC
Bài cũ:
Trên đường tròn định hướng, hãy dựng cung
 =
0 *
u
A
B
v
Định nghĩa đường tròn lượng giác.
Bài mới:
§2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC(CUNG) LƯỢNG GIÁC
1. Đường tròn lượng giác
a) Định nghĩa:
Đường tròn lượng giác là: đường tròn đơn vị, định hướng, có điểm gốc A.
O *
A
b) Tương ứng giữa số thực và điểm trên đường tròn lượng giác:
M thuộc đường tròn lượng giác sao cho (OA,OM)=  gọi là điểm xác định bởi số 
c) Hệ trục tọa độ vuông góc gắn với đường tròn lượng giác:
Tìm tọa độ của điểm M trên đường tròn lượng giác biết số đo cung AM bằng
Ví dụ:
a) ,
b) ;
c) ,
d) ,
2. Giá trị lượng giác sin và cô sin
a) Các định nghĩa:
y
B’
A’
A
x
Q
0
M
P
B
Định nghĩa:
Cos(Ou,Ov)=cos = x.
Sin(Ou,Ov) = sin = y.
Ví dụ:
Chú ý:
M thuộc đường tròn lượng giác xác định bới  thì M(cos; sin).
Gọi P,Q là hình chiếu của M trên Ox, Oy ta có :
cos = ; sin = .
b) Tính chất:
1) cos( + k2) = cos ; sin( + k2) = sin
2) -1 ≤ cos ≤ 1; -1 ≤ sin ≤ 1
3) cos2 + sin2 =1.
Củng cố:
- Đường tròn lượng giác
- Xác định điểm M trên đường tròn lượng giác ứng với số thực 
-Định nghĩa và tính chất giá trị lượng giác sin và côsin của góc (cung) lượng giác.
Câu hỏi trắc nghiệm:
Giờ học kết thúc, chúc các thầy, các cô mạnh khỏe, các em học sinh học tôt.
 
Gửi ý kiến