Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:27' 17-01-2009
Dung lượng: 958.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
Bài tập: ĐƯỜNG THẲNG VÀ
MẶT PHẲNG SONG SONG
Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của SA và SB.
Cm: HK // (SCD)
Cho M là một điểm trên SC (M không trùng S và C ).Tìm giao tuyến của mp(HKM) và (SCD)
Tìm giao điểm HM và (SBD).
HÌNH
x
K
M
N
H

O


I
a. Chứng minh HK // (SCD)
b. Tìm giao tuyến mp(HKM) và (SCD)
c. Tìm giao điểm HM và mp(SBD)
Cách khác:
ĐỀ
Câu a
Câu b1
Câu c
Câu c1
Củng cố
Câu b2
HINH 2
x
K
M
N
H

O


I
a. Chứng minh HK // (SCD)
b. Tìm giao tuyến mp(HKM) và (SCD)
c. Tìm giao điểm HM và mp(SBD)
Cách khác:
ĐỀ
Câu a
Câu b1
Câu c
Câu c1
Củng cố
Câu b2
HINH 1
a. Chứng minh: HK // (SCD)

HK // AB (HK là đường trung bình của ?SAB)
AB // CD ( ABCD là hbh)
HK // CD
Ta có:
HK ? (SCD)
HK // CD ? HK //(SCD)
CD ? (SCD)

d  (α)
d // a  d //(α)
a  (α)


ĐỀ
PP Cm: đường thẳng d // (?)
HÌNH
b. Tìm gt của (HKM) và (SCD)
(HKM) ? (SCD)
M ? (HKM) ? (SCD)
HK // (SCD)
HK ? (HKM)
? (HKM) ? (SCD) = Mx// HK
PP tìm giao tuyến của hai mp
C1: Tìm hai điểm chung của 2 mp
C2: (?) ? (?)
M ? (?) ? (?)
a // b
a ? (?) , b? (?)
? (?) ? (?) = Mx // a // b
C3: (?) ? (?)
M ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) = Mx // d
d // (?), d ? (?)
x
C4: (?) ? (?)
M ? (?) ? (?)
d // (?), d // (?)
?(?) ? (?) = Mx // d
ĐỀ
M
d
HÌNH
(?
Câu b2

?)
b. Tìm gt của (HKM) và (SCD)
x
PP tìm giao tuyến của hai mp
C1: Tìm hai điểm chung của 2 mp
C2: (?) ? (?)
M ? (?) ? (?)
a // b
a ? (?) , b? (?)
? (?) ? (?) = Mx // a // b
C3: M ? (?) ? (?)
d // (?), d ? (?)
? (?) ? (?) = Mx // d
C4: (?) ? (?)
M ? (?) ? (?)
d // (?), d // (?)
?(?) ? (?) = Mx // d
)
(
M

a
b(HKM) ? (SCD)
M ? (HKM) ? (SCD)
HK // CD
HK ? (HKM), CD ? (SCD)
? (HKM) ? (SCD) = Mx// HK
Câu b1
HÌNH
ĐỀ
c. Tìm giao điểm HM và mp(SBD)
Chọn mp(HKM) chứa HM
(HKM) ? (SBD) = ?
Trong (SCD) : Mx ? SD = N
N?Mx,Mx?(HKM)?N? (HKM)
N?SD,SD ? (SBD) ? N? (SBD)
? N? (HKM) ? (SBD)
K? (HKM) ? (SBD)
?(HKM) ? (SBD) = KN
Trong mp(HKM): KN ? HM = I
I ? KD, KN ? ( SBD)
? I ? (SBD)
I ? HM
? I = HM ? (SBD)
Chọn mp(?) chứa đt d
Tìm giao tuyến c = (?)? (?)
Trong mp (?) : gọi I = c ? d
I là giao điểm cần tìm
N


I
ĐỀ
PP tìm giao điểm của đt d và mp(?)
Câu c2
Hình
Chọn mp(SAC) chứa HM
(SAC) ? (SBD) = ?
Trong mp(ABCD):
Gọi O = AC ? BD
(SAC) ? (SBD) = SO
Trong mp(SAC) :
Gọi I = HM ? SO
I ? SO, SO ? (SBD)
? I ? (SBD)
I ? HM
? I = HM ? (SBD)
c. Tìm giao ñieåm HM vaø mp(SBD)

O
I
ĐỀ
Câu c1
Hình
HINH2
CỦNG CỐ:
Chứng minh đường thẳng d song song mp(?)

d ?(?)
d // a
a ? (?)


 d // (α)

α)
a
d
Phương pháp tìm giao tuyến
C1: Tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng

(?) ? (?)
A ?(?)?(?)
B ?(?)?(?)()() = AB

B
A


(?
(?
Cách 2:
 ()  () = Mx // d // a
d
a

M
)
(
Cách 3
M  ()  ()
d // ()
d  ()
 ()  () = Mx // d
M

d
)
(
Cách 4:
M  ()  ()
d // ()
d // ()
)

M
d
(
 ()  () = Mx // d
Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng d và mp (?):

Tìm mp (?) chứa đường thẳng d
Tìm giao tuyến của mp (?) và (?) : (?)? (?) = c
Trong mp (?) : gọi I = d ? c
I là giao điểm cần tìm
?)
?)
c
I
 
Gửi ý kiến