Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Mạnh Điệp
Giới tính Nam
Website https://vumanhdiepln.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồi Ngô
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên Trường THTT Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang
Xác thực bởi Hà Văn Phong
Đã đưa lên 6683 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 611 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4901 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 359218 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này