GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Họ và tên: NGUYỄN QUANG PHÚ Địa chỉ: 113/2/5, Tô Vĩnh Diện, Pleiku, Gia Lai...